Naar inhoud
Huisartsenkring Kalmthout

Nuttige links

 

Corona virus infectie :  alle nuttige info            of infolijn  080014689

 

 

Ziekenhuizen

Klina

ZNA

Gvagroup (St Vincentius, St Augustinus, St Jozef Mortsel)

St Jozef Malle Zoersel

UZA

Monica (OLV-Middelares en Eeuwfeestkliniek)

De Mick

Psychiatrisch Centrum Bethanie

Hof ter Schelde

 

Alle belgische ziekenhuizen

Universitaire ziekenhuizen

 

Polikliniek Essen

Coda Hospice

 

Ziekenfondsen

christelijke mutualiteit

socialistische mutualiteit

onafhankelijk ziekenfonds

liberale mutualiteit

neutrale ziekenfondsen

overzeese sociale zekerheid

 

rechtenverkenner

 

 

Allerlei

Antigifcentrum

 

Gezondheid.be 

e-gezondheid.be

 

Instituut tropische geneeskunde

Gezondheidspas

 

 

Kind en gezin

Vlaamse Organisatie van Vroedvrouwen

Voor jonge ouders van een kind met handicap

 

Hulp bij Ongewenste Zwangerschap (Willy Peerscentrum)

Hulp bij Ongewenste Zwangerschap (ZNA, Labyrint)

 

Vlaamse Liga tegen Kanker

Borstkankeropsporing

Palliatieve hulpverlening

Palliatieve zorg en kinderen

Recht op Waardig Sterven

 

 

Holebifoon

Het Roze Huis

Mangho

 

Zelfhulpgroepen

Diabetes Vereniging

Geestelijke gezondheid

Kent u iemand uit uw omgeving die depressief is?

Leven met psoriasis

Alcoholhulp

Kinderen en astma

Wegwijsgids2010 Fit in je hoofd

 

Valpreventie

De maakbare mens

Merck Manual medisch handboek

 

Verbond der Vlaamse Tandartsen

Vlaamse Vereniging voor Zelfstandige verpleegkundigen

Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen

Vlaamse kinesitherapeuten Verbond

Dietisten

Witgelekruis

Podologie