Naar inhoud
Huisartsenkring Kalmthout

Welkom op de website van de Huisartsenkring Kalmthout

 

De Huisartsenkring Kalmthout groepeert de huisartsen van Kalmthout (behalve Nieuwmoer)

 

Bereikbaarheid:                

 

            Week: overdag: eigen huisarts

                       avond en nacht: van maandagavond tot en met donderdagavond is er in Kalmthout     

                       vanaf   19.00u een arts van wacht. Bel naar het telefoonnummer 03 650 52 53 en u krijgt                           een keuzemenu (Kalmthout nr 3). U wordt doorgeschakeld naar de arts van wacht.

 

       

            Weekend (vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 08u) en

            feestdag (avond vooraf 19u tot dag nadien 08u):

              Huisartsenwachtpost Noordrand 

              Naast de spoedgevallen van AZ Klina in Brasshaat.

              U kan er terecht zonder afspraak.

              Indien u zich om medische redenen niet kan verplaatsen kan u een huisbezoek aanvragen

              via het nr 03 650 52 53

 

De huisartsenkring organiseert mee deze wachtdienst.

Uw huisarts wordt steeds op de hoogte gebracht van de bevindingen van de wachtdokter.

 

Corona virus infectie :  alle nuttige info            of infolijn  080014689

 

Specifieke Corona maatregelen huisartsen: zie website huisartsenpraktijken of info per huisarts op deze website

         

 

Daarnaast zorgt de kring voor navorming en overleg tussen de artsen.

 

Tevens worden de nodige contacten onderhouden met de partners op de eerstelijn, de specialisten en ziekenhuizen , alsook met de overheid, met het oog op het optimaliseren van de zorg en het stimuleren van preventie.

 

Uw huisarts zal steeds trachten het eerste aanspreekpunt te zijn bij medische problemen. Hij/zij is ook Uw trouwe begeleider in de steeds complexer wordende medische wereld. Als hij/zij zelf niet beschikbaar is zorgt een goede organisatie en verstandhouding binnen de huisartsenkring ervoor dat U steeds op een vervanger beroep kan doen.