Naar inhoud
Huisartsenkring Kalmthout

Welkom op de website van de Huisartsenkring Kalmthout

 

De Huisartsenkring Kalmthout groepeert de huisartsen van Kalmthout (behalve Nieuwmoer)

 

Bereikbaarheid:                

 

            Week: overdag: eigen huisarts

                       avond en nacht: van maandagavond tot en met donderdagavond is er in Kalmthout     

                       vanaf   19.00u een arts van wacht. Bel naar het telefoonnummer 03 650 52 53 en u krijgt                           een keuzemenu (Kalmthout nr 3). U wordt doorgeschakeld naar de arts van wacht.

 

       

            Weekend (vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 08u) en

            feestdag (avond vooraf 19u tot dag nadien 08u):

              Huisartsenwachtpost Noordrand 

              Naast de spoedgevallen van AZ Klina in Brasshaat.

              U kan er terecht zonder afspraak.

              Indien u zich om medische redenen niet kan verplaatsen kan u een huisbezoek aanvragen

              via het nr 03 650 52 53

 

De huisartsenkring organiseert mee deze wachtdienst.

Uw huisarts wordt steeds op de hoogte gebracht van de bevindingen van de wachtdokter.

 

 

CORONA

 

Corona virus infectie :  alle nuttige info            of infolijn  080014689

 

 

Specifieke Corona maatregelen per praktijk:

zie website huisartsenpraktijken of info per huisarts op deze website

 

 

 

Kalmthoutse huisartsen raden mondmaskers aan

 

Zij scharen zich achter de oproep van artsen in de pers verschenen om de Corona-maatregelen maximaal te blijven volgen!

Met name ook het advies om mondmaskers te dragen als de veilige afstand niet kan gerespecteerd worden.

 

En meer recent : beperk uw contacten, ondanks de toelating voor bubbel van 15 blijft, hoe minder hoe beter , tot het virus terug in zijn kot kruipt!

 

 

 

 

 

Naast het in gedachten houden van de “10 Corona geboden”

 

 

 

1. Blijf thuis als je ziek bent! Dit geldt ook voor kinderen.

 

2. Ook wie niet ziek is, kan het virus dragen en anderen besmetten. Draag daarom je mondmasker waar het verplicht is, op drukke plaatsen, in slecht geventileerde ruimten en bij de dokter.

 

3. Was de handen regelmatig met water en zeep.

 

4. Hou meer dan 1,5 meter afstand van mensen die niet in je bubbel zitten.

 

5. Hou je bubbels klein, ook nu ze zijn uitgebreid naar 15 personen. Doe activiteiten in de buitenlucht.

 

6. Wees extra waakzaam bij evenementen waar meer mensen zijn.

 

7. Kinderen verdienen maatregelen op maat, omdat het voor hun ontwikkeling belangrijk is dat zij vrijuit kunnen spelen met vriendjes en leren. Wees je er echter van bewust dat ook zij besmet kunnen worden en het virus kunnen overdragen op ouders of grootouders. Daarom blijft handen wassen bij kinderen erg belangrijk.

 

8. Blijf voorzichtig in de omgang met ouderen of mensen met onderliggende aandoening. Besef dat je niet altijd kan zien wie risicopersoon is en dat niet alleen risicopersonen ernstig ziek kunnen worden.

 

9. Bel je huisarts vóór je langsgaat als je koorts hebt, hoest, geur- of smaakverlies of andere op griep gelijkende klachten hebt. Breng een kind met koorts niet naar de crèche of naar school zonder uitdrukkelijke toelating van de huisarts.

 

10. Laat je testen wanneer de huisarts of contacttracer dat vraagt. Testen, traceren en isoleren zijn momenteel onze belangrijkste wapens tegen het virus.

        

 

Daarnaast zorgt de kring voor navorming en overleg tussen de artsen.

 

Tevens worden de nodige contacten onderhouden met de partners op de eerstelijn, de specialisten en ziekenhuizen , alsook met de overheid, met het oog op het optimaliseren van de zorg en het stimuleren van preventie.

 

Uw huisarts zal steeds trachten het eerste aanspreekpunt te zijn bij medische problemen. Hij/zij is ook Uw trouwe begeleider in de steeds complexer wordende medische wereld. Als hij/zij zelf niet beschikbaar is zorgt een goede organisatie en verstandhouding binnen de huisartsenkring ervoor dat U steeds op een vervanger beroep kan doen.