Naar inhoud
Huisartsenkring Kalmthout

Welkom op de website van de Huisartsenkring Kalmthout

 

De Huisartsenkring Kalmthout groepeert de huisartsen van Kalmthout (behalve Nieuwmoer)

 

Bereikbaarheid:                

 

            Week: eigen huisarts (of vervanger)

       

            Weekend (vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 08u) en

            feestdag (avond vooraf 19u tot dag nadien 08u):

         Weekend wachtdienst : 03 666 60 90:

         u wordt rechtstreeks doorverbonden  met  de arts van wacht

De huisartsenkring organiseert deze wachtdienst.

Uw huisarts wordt steeds op de hoogte gebracht van de bevindingen van de wachtdokter.

         

 

Daarnaast zorgt de kring voor navorming en overleg tussen de artsen.

 

Tevens worden de nodige contacten onderhouden met de partners op de eerstelijn, de specialisten en ziekenhuizen , alsook met de overheid, met het oog op het optimaliseren van de zorg en het stimuleren van preventie.

 

Uw huisarts zal steeds trachten het eerste aanspreekpunt te zijn bij medische problemen. Hij/zij is ook Uw trouwe begeleider in de steeds complexer wordende medische wereld. Als hij/zij zelf niet beschikbaar is zorgt een goede organisatie en verstandhouding binnen de huisartsenkring ervoor dat U steeds op een vervanger beroep kan doen.